Junta Electoral

Por la Federación Canaria de Tenis

Titular Doña Ana Pilar Estébanez Díaz
Titular Don Ricardo Koll
Titular Don Sergio Iván Rodríguez Martín

Por la Federación Insular de Tenis de Gran Canaria

Titular Don Domingo García Hernández
Titular Don Alejandro Sepúlveda Ríos

Por la Federación Insular de Tenis de Tenerife

Titular Don José Antonio de Ara Castellano
Titular Don Jesús Poleo Méndez